Ținte strategice

1. Diversificarea curriculum-ului la Decizia Şcolii, prin consultarea elevilor şi a părinţilor, cuprinderea tuturor elevilor într-o formă de educaţie extracurriculară.

2. Încadrarea cu personal didactic, cu pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă.

3. Prevenirea eşecului şi abandonului şcolar, creşterea performanţelor elevilor şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare.

4. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimoniului şcolii, dezvoltarea acestuia prin accesarea fondurilor UE.

5. Promovarea imaginii şcolii în comunitate.