Transparenţa instituţională

Legea 544 din 2001 privind accesul la informatiile de interes public


Buget


Execuţie bugetară


Contracte

Contract de servicii nr. 1585/01.09.2020
Contract de servicii nr. 1544/14.12.2020
Contract de servicii nr. 1592/22.12.2020