Misiunea școlii

Veșnicia s-a născut la sat !

Misiunea

      Şcoala noastră promovează identificarea si dezvoltarea calităţilor si aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi democratice, prin dezvoltarea unui CDŞ specific, prin crearea de competenţe de comunicare socială, prin centrarea managementului resurselor umane pe motivarea profesorilor cu rezultate deosebite, prin asigurarea accesului tuturor elevilor la tehnologia modernă şi nu în ultimul rând prin consolidarea unui curriculum adecvat unei bune educaţii a elevilor prin directa implicare a părinţilor.