Elementele grafice obligatorii ale formatului sunt:

  • chenar;
  • fȃșie de ȋndosariere;
  • conturul exterior al indicatorului;
  • reperele de centrare.

 


 


Formate utilizate


 

B.6. Indicatorul

Indicatorul este un element al desenului tehnic care are ca scop redarea tuturor datelor necesare la identificarea esenului si piesei desinate.

Standardul SR ISO 7200:1994 nu prevede un anumit tip de indicator  Dimensiunile maxime ale indicatorului sunt de 170 mm (lungime) si 56 mm (latime). Pentru executia desenelor tehnice in scoli, se recomanda urmatorul tip de indicator:Indicatorul are doua zone importante: zona de identificare si zona de informatii suplimen-tare. Zona de identificare contine obligatoriu urmatoarele informatii: numele proprietarului legal al desenului, denumirea desenului, numarul de identificare si inregistrare a desenului. Zona de informatii suplimentare se amplaseaza deasupra sau in stanga zonei de identificare si contine informatii tehnice (starea suprafetei, abateri, etc) , indicative ( scara desenului, metoda de pro-iectare, etc) si administrative.

Conturul exterior al indicatorului cat si liniile ce delimiteaza zonele principale se traseza cu aceeasi grosime ca si chenarul formatului.

Un exemplu privind compartimentarea indicatorului si aranjarea informatiilor de stricta necesitate este prezentat in figura urmatoare


Formatele desenelor tehnice,

Formatele pentru desenele tehnice sunt standardizate in scopul utilizarii rationale a hartiei de desen. Dimensiunile formatelor standardizate sunt prevazute in SR ISO 5457 – 94. Formatul reprezinta spatiul delimitat pe coala de desen prin conturul pentru decuparea copiei desenului original, avand dimensiunile a x b. Raportul dintre lungimea si inaltimea formatului este , (b =a ).

Formatele in desenul tehnic se noteaza cu ajutorul simbolului formatului, urmat in paranteze de dimensiunile acestuia. Prima dimensiune este baza formatului. ex. A3(297x420), A4(210x297)

In tabelele 5.4 si 5.5 sunt prezentate dimensiunile principalelor formate utilizate in dese-nul tehnic.

Formate de baza, preferentiale

 

Simbol

a x b [mm]

 

A0

A1

A2

A3

A4

841 x 1189

594 x 841

420 x 594

297 x 420

210 x 297

 

Formate alungite speciale

 

A3 x 3

A3 x 4

A4 x 3

A4 x 4

A4 x 5

420 x 891

420 x 1189

297 x 630

297 x 841

297 x 1051

 

Formate alungite exceptionale

Simbol

a x b [mm]

 

A0 x 2

A0 x 3

A1 x 3

A1 x 4

A2 x 3

A2 x 4

A2 x 5

A3 x 5

A3 x 6

A3 x 7

A4 x 6

A4 x 7

A4 x 8

A4 x 9

1189 x 1682

1189 x 2523

841 x 1783

841 x 2378

594 x 1261

594 x 1682

594 x 2102

420 x 1486

420 x 1783

420 x 2080

297 x 1261

297 x 1471

297 x 1682

297 x 1892

 Toate formatele pot fi folosite in lungime, tip X, sau in latime, tip Y, figura 99. Exceptie face formatul A4 care se utilizeaza numai in latime, tip Y.

Fig.99.Tipuri de formate. a-in lungime, tip X; b- in latime, tip Y


Impaturarea desenelor 
 

Scări utilizate in desenul tehnic.

Scara unui desen este raportul dintre dimensiunile liniare masurate pe desen si dimensiunile reale respective ale obiectului reprezentat. Scarile de reprezentare sunt reglemen-tate de standardul SR EN ISO 5455:1997.

In tabelul 5.6 sunt prezentate scarile de marire, marime naturala si scari de micsorare.

Tabelul 5.6.

Scari de marire

Scara de marime naturala

Scari de micsorare

5:1 10:1 20:1 50:1 100:1

1:50 1:100

Reguli de notare a scarii pe desene:

daca toate proiectiile obiectului reprezentat se fac la aceeasi scara, valoarea scarii se noteaza in indicatorul desenului (ex. SCARA 1:1; SCARA 2:1).

- daca una sau mai multe sectiuni, vederi, detalii se executa la scari diferite de cea a proiectiilor principale acestea se indica astfel:

- in indicator se trece scara proiectiilor principale iar dedesubt in paranteza se trec toate celelalte scari utilizate cu caractere mai mici.

- pe desen sub notarea sectiunii, vederii sau detaliului reprezentat la scara diferita se trece scara respectiva.