DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Responsabil: prof. Milica BOLOȘ

Director

Comisia de echivalare a creditelor profesionale transferabile

Președinte: Vele Viorelia Maria

Responsabil: Boloş Milica Nicoleta

Metodist: Konta Doina - CCD Maramureș


Legislație specifică

Metodologiei privind echivalare creditelor transferabile
Procedură echivalare credite
Formular de înscriere la cursuri de formare - CCD Maramureș