CONSILIERUL ȘCOLAR

Psiholog: Cupşe LauraServicii pentru elevi

Prin intermediul Cabinetului de consiliere psihopedagogică elevul poate:

 • Să afle mai multe lucruri despre propria persoană;
 • Să îşi organizeze eficient timpul, atât cel dedicat temelor şcolare, cât şi timpul liber;
 • Să îşi identifice interesele şi aspiraţiile pe care le are;
 • Să îşi dezvolte abilităţile, deprinderile şi capacitatile;
 • Să capete încredere în forţele proprii şi să îşi construiască o imagine reala despre propria persoană;
 • Să depăşească situaţiile de eşec cu care se confruntăîn mediul şcolar;
 • Să îşi dezvolte motivaţia pentru activităţile şcolare şi cele cu caracter cultural;
 • Să îşi construiască propria autonomie;
 • Să îşi dezvolte metode de lucru pentru a obţine mai uşor rezultatele dorite;
 • Să îşi identifice propriile emoţii şi să le gestioneze construciv;
 • Să gândească pozitv;
 • Să îşi dezvolte creatvitatea şi inteligenţa emoţională;
 • Să depăşească situaţiile traumatizante pe care le-a trăit (separarea părinţilor, decesul unei persoane apropiate, eşec şcolar repetat etc.);
 • Să identifice traseul şcolar pe care vrea să îl parcurgă (liceu, facultate etc.);
 • Să pună bazele unei cariere profesionale.


Servicii pentru părinți

Prin intermediul Cabinetului de consiliere psihopedagogică părintele poate:

 • Să înţeleagă mai bine prin ce transformări psihice trece propriul copil;
 • Să îşi dezvolte competenţele parentale şi familiale;
 • Să stabilească corect un sistem de pedepse şi recompense;
 • Să aleagă cele mai potrivite activitaăţi pentru copil în funcţie de vârstă şi de personalitate;
 • Să comunice eficient cu copilul, dar şi cu ceilalţi membrii ai familiei;
 • Să utilizeze diverse resurse din mediul înconjurator pentru o relaţie bună cu copilul;
 • Să gestioneze relaţia cu copilul preadolescent sau adolescent;
 • Să contribuie la rezolvarea unor situaţii problematice prin care trece copilul (eşec şcolar, dificultăţi de integrare în colectiv etc.).


Servicii pentru cadre didactice

Prin intermediul Cabinetului de consiliere psihopedagogică cadrele didactice pot:

 • Să identifice cele mai bune metode pentru gestionarea situaţiilor conflictuale care pot aparea în clasă;
 • Să utilizeze metode şi tehnici pentru formarea şi educarea deprinderilor de învăţare eficientă a elevilor;
 • Să folosească metode pentru creşterea stimei de sine a elevilor;
 • Să crească motivaţia pentru învăţare a elevilor;
 • Să îşi ajute elevii să depăşească situaţiile de eşec;
 • Să dezvolte creativitatea elevilor.

Resurse pentru cadre didactice