Comisii din cadrul școlii

Comisia de mobilitate

Președinte: Mezei Monica

Membri:

 • Bartha Iuliana Ecaterina
 • Boloş Aurica
 • Drăgan Diana
 • Mereucz Dorina


Comisia de acordare rechizite școlare

Responsabil: Vele Viorelia Maria

Membri:

 • Barta Rozalia
 • Crișan Diana
 • Ghiman Dorina Cristina


Comisia de asigurare a calității

Responsabil: Pop Maria Monica

Membri:

 • Barta Rozalia
 • Bartha Iuliana Ecaterina
 • Boloș Milica Nicoleta
 • Drăgan Diana
 • Mereucz Dorina
 • Mezei Rozalia Monica
 • Morar Ioana Lavinia
 • Mureșan Floare - consilier local


Comisia pentru formare continuă

Coordonator: Vele Viorelia Maria

Responsabil: Boloș Milica Nicoleta

Membri:

 • Buda Aurica
 • Cheșa Emilia
 • Fluțar-Ilieș Victorița
 • Nistor Elena


Comisia pentru programe și proiecte de activități școlare și extrașcolare

Responsabil: Buciuman Ancuța Sanda

 • Barta Rozalia
 • Bartha Iuliana Ecaterina
 • Boloș Aurica
 • Boloș Milica Nicoleta
 • Buda Aurica
 • Bușecan Ioana
 • Câmpan Alina Loredana
 • Cheșa Emilia
 • Ciurdaş Dina Mihaela
 • Drăgan Diana
 • Koloszvary Adriana
 • Lopată Angela Ioana
 • Maghiar Adina
 • Mereucz Dorina
 • Mezei Rozalia Monica
 • Morar Ioana Lavinia
 • Nistor Elena
 • Onț Maria
 • Pop Claudia
 • Pop Maria Monica
 • Raţ Loredana Anamaria
 • Rus Zamfira
 • Tomoiagă Maria
 • Zah Bianca


Comisia pentru curriculum școlar

Coordonator: Vele Viorelia Maria

Responsabil: Bartha Iuliana Ecaterina

 • Nistor Elena
 • Koloszvary Adriana
 • Lopată Angela Ioana
 • Mezei Rozalia Monica
 • Pop Maria Monica


Comisia pentru actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară

Coordonator: Vele Viorelia Maria

Responsabil: Boloş Milica Nicoleta

 • Zah Bianca
 • Buşecan Ioana
 • Cheșa Emilia
 • Mezei RozaliaMonica
 • Morar Ioana Lavinia
 • Pop Ştefan Lucian
 • Zoicaș Lavinius Ciprian


Comisia paritară

Responsabil: Ciurdaș Dina Mihaela

 • Buda Aurica
 • Mezei RozaliaMonica
 • Morar Ioana Lavinia
 • Rus Zamfira


Comisia pentru actualizarea site-ului școlii

Coordonator: Vele Viorelia Maria

Responsabil: Boloș Vasile Ioan

Membri:

 • Crișan Diana Marina


Comisia de verificare a cataloagelor, a frecvenței elevilor și a ritmicității notării

Coordonator: Vele Viorelia Maria

Responsabil: Bartha Iuliana Ecaterina

Membri:

 • Dragoș Simona
 • Drăgan Diana
 • Nistor Elena


Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței și promovarea interculturalității

Responsabil: Drăgan Diana

Membri:

 • Buda Aurica
 • Cupşe Laura
 • Fluţar-Ilieş Victoriţa
 • Morar Adrian
 • Morar Ioana Lavinia
 • Vele Viorelia Maria
 • Zoicaş Lavinius Ciprian


Comisia pentru planificarea și implementarea programului "Școala altfel"

Responsabil: Buciuman Ancuța Sanda

Membri:

 • Bartha Iuliana Ecaterina
 • Câmpan Alina
 • Ciurdaş Dina Mihaela
 • Cupşe Laura
 • Podină Ancuța
 • Pop Claudia


Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern managerial

Responsabil: Vele Viorelia Maria

Membri:

 • Barta Rozalia
 • Mezei Rozalia Monica
 • Nistor Elena
 • Pop Maria Monica


Comisia pentru securitate și sănătate în muncă

Coordonator: Vele Viorelia Maria

Responsabil: Zah Bianca

Membri:

 • Bușecan Ioana
 • Nistor Elena
 • Podină Ancuța
 • Tomoiagă Maria


Comisia pentru abateri disciplinare în rândul elevilor

Coordonator: Vele Viorelia Maria

Responsabil: Lopată Angela

Membri:

 • Bartha Iuliana
 • Buciuman Ancuţa
 • Cheşa Emilia
 • Nistor Elena
 • Onţ Maria
 • Pop Maria Monica


Comisia pentru abateri disciplinare în rândul profesorilor

Responsabil: Vele Viorelia Maria

Membri:

 • Barta Rozalia
 • Boloș Aurica
 • Bușecan Ioana
 • Drăgan Diana
 • Mereucz Dorina
 • Pop Maria Monica
 • Rus Zamfira


Comisia de acordare a burselor profesionale și a altor forme de ajutor pentru elevi

Responsabil: Vele Viorelia Maria

Membri:

 • Barta Rozalia
 • Buda Aurica
 • Ciurdaş Dina
 • Crişan Diana Marina
 • Dragoş Simona
 • Fluţar-Ilieş Victoriţa
 • Ghiman Dorina Cristina
 • Pop Titiana
 • Zoicaş Lavinius Ciprian


Comisia de consultare a forumului ISJMM și MEN, e-mail-ul școlii și de gestionare a sistemului informatic din unitate

Coordonator: Vele Viorelia Maria

Responsabil: Ghiman Dorina Cristina

Membri:

 • Crișan Diana Marina
 • Boloș Vasile Ioan


Comisia pentru derularea programului "Lapte - corn" și "Fructe"

Coordonator: Vele Viorelia Maria

Responsabil: Crișan Diana Marina

Membri:

 • Câmpan Alina Loredana
 • Drăgan Diana
 • Lăuran Angela
 • Mereuț Amalia
 • Mereuţ Rodica
 • Onț Aurica
 • Raţ Loredana
 • Tomoiagă Maria


Comisia pentru derularea programului "A doua șansă"

Responsabil: Vele Viorelia Maria

Membri:

 • Bălan Mihaela
 • Bartha Iuliana Ecaterina
 • Buciuman Ancuța Sanda
 • Codreanu Anamaria
 • Mezei Rozalia Monica
 • Pop Maria Monica


Comisia de salarizare și de verificare a încadrării

Responsabil: Vele Viorelia Maria

Membri:

 • Boloş Vasile Ioan
 • Ghiman Dorina Cristina
 • Pop Titiana


Comisia de prevenire și stingere a incendiilor

Coordonator: Vele Viorelia Maria

Responsabil: Boloş Vasile Ioan

Membri:

 • Buşecan Ioana
 • Mereucz Dorina
 • Morar Adrian
 • Raţ Loredana
 • Rus Zamfira
 • Zoicas Lavinius Ciprian


Comisia de elaborare a orarului școlii și de asigurare a serviciului pe școală

Responsabil: Vele Viorelia Maria

Membri:

 • Bartha Iuliana Ecaterina
 • Boloş Vasile Ioan
 • Buciuman Ancuța Sanda
 • Nistor Elena


Comisia de inventariere a patrimoniului și de selecționare a documentelor arhivistice

Coordonator: Vele Viorelia Maria

Responsabil: Crișan Diana Marina

Membri:

 • Ghiman Dorina Cristina
 • Maxim Elvira


Comisia pentru strategie națională de acțiune comunitară

Coordonator: Vele Viorelia Maria

Membri:

 • Buciuman Ancuța Sanda
 • Cheșa Emilia Milica
 • Nistor Elena
 • Pop Maria Monica


Comisia pentru acordarea de premii în rândul cadrelor didactice

Coordonator: Vele Viorelia Maria

Membri:

 • Barta Rozalia
 • Boloş Aurica
 • Drăgan Diana
 • Mezei Rozalia Monica
 • Pop Maria Monica